Outsourcing_IT

ct.galega
O seu obxectivo é delegar a xestión dos servizos informáticos dunha compañía en empresas especializadas. É por isto polo cas empresas subcontrátannos; para prestarlle os servizos de enxeñería informática que require a súa actividade aforrándolle un departamento propio.

Con este proceso de externalización conséguense reducir os custos laborais e gastos administrativos á vez que se obtén maior rendemento noutros aspectos empresariais.
As principais vantaxes deste servizo para a túa empresa son:
  • Reducir gastos en contratación de persoal.
  • Permite ca empresa teña a mellor tecnoloxía sen investir en capacitar ao seu persoal nin crear departamento propio.
  • Algúns procesos están estandarizados o que permite atopar solucións afíns para diversas áreas en menor tempo.

Falamos?

ct.galega

C/ Chantada, 177,Baixo
Monforte de Lemos 27400 · Lugo
982 87 43 12
info@ctgalega.com

microsoft partner
agora