Adaptación_tecnolóxica

ct.galega

As páxinas web tamén se han de adaptar á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD).  

No devandito soporte dixital esíxese que cada páxina web informe debidamente á Axencia Española de Protección de Datos ( AEPD) dos ficheiros nos cales se garda a información que recollen. Para iso é necesario auditar o portal web. Desta forma detéctase o nivel de protección necesario. Se os datos recolleitos envíanse fóra da UE tamén imprescindible que se notifique á o AEPD. 

Doutra banda, os medios tecnolóxicos han de ter uns textos legais obrigatorios. Estos textos son: 

1. As cookies. 

2. Aviso legal. 

3. Política de privacidade: aquí hanse de incluír o dereitos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación e oposición. 

4. Condicións de contratación. 

No caso de que a páxina web conteña un formulario de contacto para recoller datos persoais, o usuario debe de estar debidamente informado desta acción e así confirmar ou rexeitar o seu tratamento. Finalmente, tamén se ten que informar ó usuario sobre a dobre aceptación -dobre opt in- (como é o caso do tratamento de datos como cesión de datos a terceiros). 


PROTECCIÓN DE DATOS . LOPD . RGPD.

ct.galega

C/ Chantada, 177,Baixo
Monforte de Lemos 27400 · Lugo
982 87 43 12
info@ctgalega.com

microsoft partner
agora