Servizo_de_Asesoramento_en_Estratexia_e_Desempeño_Empresarial

ct.galega
Servizo de Asesoramento en Estratexia e Desempeño Empresarial
Importe da axuda
Axuda máxima: 6.000 €

Obxectivo do servizo
O noso servizo ten como obxectivo facilitarche un plan de estratexia empresarial para mellorar o posicionamento competitivo da túa peme. Este plan incluirá o investimento necesario, as ferramentas adecuadas e o uso de tecnoloxías de intelixencia artificial para mellorar a súa capacidade analítica. Ademais, desenvolverase un caso de uso adaptado para mellorar o seu rendemento e estratexia, identificando necesidades, lagoas e oportunidades para reforzar a súa posición fronte á competencia.

Tipoloxía de asesoramento
Imprescindible

Actividades
O noso Asesor Dixital Asociado levará a cabo diversas actividades para garantir a mellora efectiva da estratexia e do rendemento da túa peme:

Análise da situación actual:
Analizaremos a súa situación actual en intelixencia empresarial para avaliar necesidades, identificar lagoas no uso das tecnoloxías de intelixencia empresarial e detectar oportunidades de mellora.
Recomendacións estratéxicas:
Faremos recomendacións para desenvolver habilidades analíticas e fomentar unha cultura de toma de decisións baseada na análise de datos con algoritmos de intelixencia artificial no contexto competitivo actual.
Asesoramento sobre tecnoloxías avanzadas:
Asesorarémosche na integración de técnicas e ferramentas avanzadas de aprendizaxe automática, intelixencia artificial e minería de datos, adaptándoas ás necesidades específicas da túa peme e aliñandoas cos obxectivos empresariais.
Definición de estratexia a longo prazo:
Definiremos contigo unha estratexia a medio e longo prazo para a implantación e optimización da intelixencia empresarial, co obxectivo de mellorar o rendemento da túa empresa.
Deseño e execución de casos prácticos:
Desenvolveremos e executaremos un caso de uso que demostre a eficacia das técnicas de análise competitiva para mellorar a estratexia e o rendemento empresarial.
Identificación de oportunidades de IA:
Identificaremos oportunidades ou posibles usos da intelixencia artificial no ámbito da estratexia e rendemento empresarial.

Importe da axuda en función do tamaño da súa empresa
10 a 50 empregados: 6.000 €
50 a 100 empregados: 6.000 €
100 a 250 empregados: 6.000 €

Este servizo está deseñado para reforzar a competitividade e o rendemento da túa peme mediante a implantación estratéxica de intelixencia empresarial e tecnoloxías avanzadas, optimizando así as túas operacións e decisións empresariais.

ct.galega

C/ Chantada, 177,Baixo
Monforte de Lemos 27400 · Lugo
982 87 43 12
info@ctgalega.com

microsoft partner
agora