Servizo_de_asesoramento_en_ciberseguridade_(básico)

ct.galega
Servizo de asesoramento en ciberseguridade (básico)
Importe da axuda
Axuda máxima: 6.000 €

Obxectivo do servizo
O noso servizo ten como obxectivo facilitarche un plan básico de ciberseguridade adaptado ás necesidades específicas da túa peme. Ademais, levarase a cabo un caso de uso adaptado para mellorar a seguridade dos teus activos dixitais. O obxectivo principal será aplicar a documentación básica do Sistema de Xestión da Seguridade da Información (SGSI) segundo a norma ISO 27001 e a normativa ENS (categoría media-alta).

Tipoloxía de asesoramento
Imprescindible

Actividades
O noso Asesor Dixital Asociado levará a cabo unha serie de actividades para garantir o desenvolvemento efectivo do seu plan básico de ciberseguridade:

Análise de riscos:
Analizaremos a situación actual da túa peme en canto aos riscos de seguridade, identificando os activos e datos máis críticos para a túa actividade.
Garantía de continuidade:
Aseguraremos a continuidade da súa empresa fronte a posibles incidencias de seguridade, minimizando o risco de interrupcións na súa actividade empresarial.
Plan de resposta ás infraccións:
Desenvolveremos un plan de resposta detallado ante violacións de seguridade, definindo protocolos e actuacións específicos en caso de ciberataque.
Estratexia personalizada:
Definiremos contigo unha estratexia de ciberseguridade adaptada a curto e medio prazo, aliñada ás necesidades específicas do teu negocio.
Conformidade normativa:
Garantiremos que a súa empresa cumpra coas normativas e estándares de seguridade relacionados coa protección de datos e a seguridade da información.
Elaboración de documentación básica:
Elaboraremos a documentación inicial para a implantación dun SGSI (ISO 27001 e ENS medio-alto), imprescindible para o servizo que se ofrece aos clientes ou administracións públicas.
Desenvolvemento de casos de uso:
Desenvolveremos e executaremos un caso práctico adaptado á súa peme, utilizando técnicas adecuadas no ámbito da ciberseguridade.
Identificación de oportunidades de IA:
Identificaremos oportunidades ou posibles aplicacións da intelixencia artificial no ámbito da ciberseguridade.

Importe da axuda en función do tamaño da súa empresa
10 a 50 empregados: 6.000 €
50 a 100 empregados: 6.000 €
100 a 250 empregados: 6.000 €

Este servizo está deseñado para reforzar a seguridade dixital da túa peme, minimizando os riscos e garantindo a protección dos teus datos e operacións críticas fronte ás ameazas cibernéticas emerxentes.

ct.galega

C/ Chantada, 177,Baixo
Monforte de Lemos 27400 · Lugo
982 87 43 12
info@ctgalega.com

microsoft partner
agora